Vítejte na stránkách poskytovatele služeb v oblasti správy nemovitostí.

Chci Vám zde nabídnout informace o mně a nabízených službách

a informace týkající se bytové problematiky.

 

Děkuji za návštěvu, těším se, že se vrátíte a na spolupráci s Vámi.

 

Společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) - především SVJ sídliště Na Libuši, v Bechyni, ale i SVJ z jiných regionů, nabízím tyto služby:

EKONOMICKOU A ADMINISTRATIVNÍ SPRÁVU:

 • vedení účetnictví v souladu se zákonnými předpisy
 • evidenci předpisů a plateb jednotlivých vlastníků
 • vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotky (bytu)
 • zajištění plateb za SVJ, finanční, úvěrové a daňové poradenství
 • zajišťování administrativy (schůze, zápisy, rejstříky, GDPR, stanovy … )
 • atd.

KOMPLETNÍ SPRÁVU, VČETNĚ SPRÁVY TECHNICKÉ:

 • nad rámec shora uvedeného zahrnuje i:
 • zajišťování pravidelných oprav a revizí
 • zajišťování oprav havarijního stavu a závad
 • poradenství s opravami, které nehradí SVJ, ale majitel jednotky (zprostředkování kontaktu na řemeslnou firmu)
 • apod.

Soustřeďuji se na SVJ na sídlišti Na Libuši, v Bechyni, kterým zajišťuji plynulý a bezproblémový chod po stránce ekonomické, administrativní i technické již od roku 2012, kapacita služeb je dostatečná i pro smluvní klienty i z jiných regionů.

Další rozšíření poskytovaných služeb je možné dle přání a požadavků SVJ, jednotlivých vlastníků nebo i drobných podnikatelů, např. tvorba a správa webových stránek, další administrativní a poradenské činnosti apod. 

Podrobněji na stránce Nabídka služeb.