Ze studií:

  • střední ekonomická škola, obor všeobecná ekonomie (zakončená maturitní zkouškou)
  • vyšší obchodní akademie, obor bankovnictví (zakončená závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce a získáním titulu diplomovaný ekonom)

i z předchozích zaměstnání:

  • ekonomické oddělení akciové společnosti
  • pracovník hotovostní i bezhotovostní přepážky banky

mám zkušenosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, statistiky, finančního a bankovního trhu (pojišťovnictví, stavebního spoření, úvěrů) apod.

Oblasti správy bydlení se věnuji od roku 2006, kdy jsem po mateřské dovolené nastoupila na plný pracovní úvazek do společnosti Bytenes Bechyně spol. s r. o. a pracovala zde 8 let.

Zajišťovala jsem kompletní ekonomickou správu nájemních bytů v majetku města Bechyně, jednání s nájemci, sestavování smluv, vedení účetnictví i podrobné agendy k jednotlivým bytům, nájemcům, platbám.

Na oblast správy SVJ jsem se intenzivně připravovala již od roku 2011. Absolvovala jsem školení ekonomická, účetní, daňová, právní. Rovněž softwarové zajištění je zcela v mé režii.

Správu SVJ zajišťuji jako OSVČ pod vlastním IČ, dle potřeby i se zaměstnanci a subdodavateli, v kompletním rozsahu nebo v dílčím rozsahu - podle požadavků klienta.

S novým občanským zákoníkem, platným od roku 2014, přišla spousta změn a novinek, na které bylo nutno reagovat, správu jim přizpůsobit. Svým SVJ jsem po spolupráci s právníky poskytla nové znění stanov. Několik let po jejich zavedení do praxe již prokázalo, že neobsahují chyby, jako u jiných SVJ, kde použili např. jen vzor z internetu.

Rok 2018 přinesl SVJ nové povinnosti spojené s GDPR a rejstříkem skutečných majitelů, i v této oblasti svým klientům pomáhám.

Své znalosti udržuji aktuální absolvováním každoročních odborných školení, reagujících na změny v zákonných předpisech.