Zaktuální informace pro rok 2023:

 

VLASTNÍCI:

31.1. je posledním dnem k podání daňového příznání k dani z nemovitých věcí

tyto informace se týkají těch, kdo v předchozím kalendířním roce nějakou nemovitost nebyli nebo pozbyli

splatnost daně pro všechny vlastníky nemovitostí je pak do 31.5.

 

SVJ v mé správě:

zahájili jsme rok 2023

hotovy jsou práce na zpracování účetní závěrky za rok 2022

je zpracováno vyúčtování služeb za rok 2022

připravujeme schůze shromáždění (účetní závěrka, plán oprav, rozpočet, volby orgánů SVJ)

 

Výbory SVJ v mé správě:

některým členům výborům SVJ končí v r. 2023 funkční období - bude třeba zvolit členy výboru znovu

 

Členové výborů pobírající odměnu:

máme již podepsáno prohlášení poplatníka na r. 2023 (u SVJ nebo v zaměstnání)

obdrželi jste potvrzení o příjmech, uhrazené dani a odvodech pojistného za r. 2022

SVJ odvedlo z odměn srážkovou daň - člen výboru nemusí odměnu zahrnout do daň. přiznání (nechá si zpracovat roční zúčtování daně u zaměsnavatele nebo si podává přiznání sám jako OSVČ)

SVJ odvedlo zálohovou daň

SVJ provedlo roční zúčtování daně - je-li ke konci r. 2022 jediným zaměstnavatelem

daňové přiznání si podá sám člen výboru