Ze chci vkládat aktuální informace o dění v oblasti SVJ a odkazy na zajímavé články, které by mohly být přínosem pro mé klienty.

 

VLASTNÍCI:

článek: https://www.du.cz/a2p8f

pátek 31.1.2020 je posledním dnem k podání daňového příznání k dani z nemovitých věcí

tyto informace se týkají těch, kdo v r. 2019 nějakou nemovitost nebyli nebo pozbyli

splatnost daně pro všechyn vlastníky nemovitostí je pak do 31.5.2020

 

SVJ v mé správě:

zahájili jsme rok 2020

probíhají práce na zpracování účetní závěrky za rok 2019

probíhá zpracování vyúčtování služeb za rok 2019

připravujeme schůze shromáždění (účetní závěrka, plán oprav, rozpočet, volby orgánů SVJ)

 

Výbory SVJ v mé správě:

mnohým z členů výborům SVJ končí v r. 2020 funkční období - bude třeba zvolit členy výboru znovu

 

Členové výborů pobírající odměnu:

je třeba podepsat prohlášení poplatníka na r. 2020 (u SVJ nebo v zaměstnání)

obdržíte potvrzení o příjmech, uhrazené dani a odvodech pojistného za r. 2019

SVJ odvedlo z odměn srážkovou daň - člen výboru nemusí odměnu zahrnout do daň. přiznání (nechá si zpracovat roční zúčtování daně u zaměsnavatele nebo si podává přiznání sám jako OSVČ)

SVJ odvedlo zálohovou daň

SVJ provede roční zúčtování daně - je-li ke konci r. 2019 jediným zaměstnavatelem

daňové přiznání si podá sám člen výboru - např. přes formulář: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces