V zájmu správného vedení evidencí, účetnictví, Vašich plateb, správného vyúčtování služeb apod. zdvořile žádám vlastníky a členy výborů v domech svých klientů o kontrolu správnosti každého zaslaného dokumentu, zvláště výpočtového listu a dále také o:

  • neprodlené oznamování změn podstatných skutečností, např. počet používaných komínů, počet osob užívajících byt, popř. další změn jednotek k vyúčtování
  • zvláště důrazně upozorňuji na nutnost hlásit mi změnu vlastníka. Z katastru nemovitostí se o této skutečnosti sice dozvím, ale až s prodlevou. Je v zájmu původního i nového vlastníka provést změnu v evidenci, co nejdříve.
  • udržovat v aktuálním stavu zadané kontaktní údaje - pro zabezpečení Vaší správné informovanosti
  • jako formu komunikace upřednostňuji já i většina z Vás komunikaci emailem, prosím o zaslání potvrzení o přečtení každého emailu, který ode mne obdržíte (i v případě, že se vám zaslaná informace jeví jako málo závažná, potřebuji mít zpětnou vazbu, že se k Vám můj email dostal)

 

Pozn.:

Od roku 2019 převádím firemní komunikaci na emailovou adresu uvedenou na těchto stránkách.

Původní emailová adresa (mé jméno/seznam.cz) funguje i nadále, ale pro soukromé účely.